Lasten toimintaterapia

/Lasten toimintaterapia
Toiminta keskiössä

Toiminta keskiössä

Lasten toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä  asiakkaan ja terapeutin väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Terapiassa huomioidaan lapsen vahvuudet. Toiminta on lapsen mielenkiinnosta lähtevää, itseohjautuvaa ja onnistumisen kokemuksia antavaa. Liikunta- ja leikki- sekä sosiaalisia taitoja tarjoavat kokemukset kiinnostavassa terapiaympäristössä haastavat lasta ja motivoivat lasta uuden oppimiseen.

Tavoitteena arjen sujuvuus

Toimintaterapiassa tuetaan ja kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja joita arkielämässä tarvitaan esim. leikkitaitoja, motorisia taitoja, tunnesäätelyä, omatoimisuutta ja sosiaalisia taitoja.

Kypärän kiinnitys
Lapset-1

Ympäristön vaikutuksen huomioiminen

Terapiassa huomioidaan sosiaalisen ja fyysisen ympäristön vaikutus lapsen toiminnalliseen suoriutumiseen. Toimintaterapian tavoitteet asetetaan yhdessä perheen kanssa arkitilanteista nousseiden vaikeuksien mukaisesti sekä yhteistyössä lähettävän tahon, päiväkodin tai koulun kanssa. Terapiassa pyritään lisäämään lapsen ympäristössä toimivien aikuisten ymmärrystä lapsen yksilöllisistä tarpeista.

Hinnasto sekä lisätietoja ja ajanvaraus asiantuntijapalveluun.