Nuorten toimintaterapia

/Nuorten toimintaterapia
Nuoriso

VUOROVAIKUTUS JA MERKITYKSELLINEN TOIMINTA

Nuorten toimintaterapia perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön nuoren ja terapeutin välisessä vuorovaikutuksessa. Toiminta kuten esim. lautapeli, leipominen, luova- ja liikunnallinen toiminta tukee vuorovaikutuksen syntymisistä, yhdessä tekemistä ja tuo mahdollisuuksia itseilmaisuun. Käytettävät toiminnat valikoituvat nuoren mielenkiintojen ja tavoitteiden mukaan, jolloin ne ovat nuorelle merkityksellisiä sekä pärjäämisen tunnetta vahvistavia. Onnistumisen kokemusten myötä nuori alkaa huomata vahvuuksiaan, mahdollisuuksiaan vaikuttaa elämäänsä ja toiminta omassa ympäristössä vahvistuu.

ARKITAIDOT JA ITSENÄISTYMINEN

Yhdessä nuoren ja hänelle läheisten aikuisten kanssa kartoitetaan nuoren vahvuuksia ja haasteita suhtessa ympäristön vaatimuksiin sekä asetetaan konkreettisia tavoitteita työskentelylle. Nuorta tuetaan mm. arkielämän taitojen harjoittelussa, ympäristössä liikkumisessa, harrasteiden löytämisessä sekä rutiinien muodostamisessa ja ajankäytön hallinnassa, jotta omiatoimisuus vahvistuu ja osallistuminen sosiaalisessa ympäristössä sekä vähittäinen itsenäistyminen mahdollistuu. Tasapaino päivittäisten toimintojen opiskelun ja vapaa-ajan harrasteiden sekä levon välillä on tärkeää.

YMPÄRISTÖ JA YHTEISTYÖ

Nuorten toimintaterapiaa toteutetaan vastaanottotiloissa sekä nuoren omassa arkiympäristössä, kotona ja kodin ulkopuolella toimien. Yhteistyö nuoren lähiaikuisten kanssa on oleellista.

Hinnasto sekä lisätietoja ja ajanvaraus asiantuntijapalveluun. 

Nuoriso-1