Palvelut nuorille

Home/Palvelut nuorille

Milloin toimintaterapiaan

  • Nuoruuden kehityksessä on haasteita, nuori on kiinni vanhemmissa ja omaikäisten kanssa toimiminen on vähäistä.
  • Omatoimisuus puuttuu, aikuisten on autettava ja riitoja tulee paljon.
  • Koulunkäynti tai opiskelu on haastavaa, poissaoloja on paljon.
  • Mielenkiintona vain pelaaminen tai kännykkä.
  • Tilanteiden ja ihmisten ymmärtäminen väärin aiheuttaa hyökkäämistä, vetäytymistä tai raivokohtauksia

Omatoimisuus ja itsenäistyminen

Nuorten toimintaterapiassa tuetaan omatoimisuuden vahvistumista ja itsenäistymistä.

Työskentelyssä kartoitetaan nuoren elämäntilannetta, voimavaroja ja haasteita. Erilaisia toimintoja hyödyntäen harjoitellaan vuorovaikutusta, löydetään mielenkiintoja ja vahvuuksia. Nuoren mielikuva itsestä pärjäävänä ja riittävän hyvänä vahvistuu. Kahdenkeskeisessä työskentelyssä harjoitellaan yhdessä toimimista, omien ajatusten ilmaisua ja suunnataan huomiota ikätovereiden kanssa toimimiseen.

Nuorta tuetaan arjen taitojen harjoittelussa, rutiinien muodostamisessa ja ajankäytön hallinnassa. Tilanteiden herättämiä tunteita opetellaan tunnistamaan ja ilmaisemaan tilanteenmukaisesti, virkistymisen ja rauhoittumisen keinoja hyödyntäen.

Toimintaterapia toteutuu nuoren tavoitteiden mukaisesti vastaanottotiloissa, arkiympäristössä kotona ja kodin ulkopuolella toimien. Yhteistyö nuoren lähiaikuisten kanssa on oleellista ja uusien omatoimisuutta tukevien toimintatapojen työstäminen myös vanhempien kanssa on tärkeää.