Tutkimuspalvelut

/Tutkimuspalvelut
Kahvin keittämistä

tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutetaan sekä vapaamuotoisten että ohjattujen leikki- ja tehtävätoimintojen kautta. Normitettujen testien käyttö arvioidaan asiakkaan iän ja esitettyjen ongelmien mukaan. Tutkimus vaatii 3-4 käyntiä vastaanotolla ja tarvittaessa havainnoidaan asiakasta omassa arkiympäristössään. Tutkimus sisältää suullisen ja kirjallisen palautteen.

Hinnasto sekä lisätietoja ja ajanvaraus asiantuntijapalveluun. 

Toimintakyvyn arviointi

Toimintaterapeutin tekemässä tutkimuksessa kartoitetaan ja arvioidaan niitä kehityksen osa-alueita, jotka vaikuttavat asiakkaan arjen toimintojen osallistumiseen ja niistä selviytymisen. Näitä ovat esim. itsestä huolehtiminen, leikkitaidot, koulutyöskentely, sosiaaliset taidot ja käyttäytymisen hallinta. Myös aktiivisen tekemisen ja levon suhdetta arvioidaan.

Toimintaterapeutti arvioi ja kartoittaa myös ympäristön vaikutusta asiakkaan kykyyn selviytyä arjen toiminnoissa.

Mikadoa

Käytössä olevat arviointivälineet