Asiantuntijapalvelut

Home/Asiantuntijapalvelut

Konsultointipalvelut

Lasten vanhemmille, huoltajille ja lähiomaisille

Asiantuntijapalvelu on suunnattu vanhemmille, huoltajille tai lähiomaisille, jotka haluavat keskustella toimintaterapeutin kanssa lapsen/nuoren/aikuisen arkeen liittyvistä asioista, niihin osallistumisesta ja niistä selviytymisestä.

Palvelu voi toteutua vastaanotolla, asiakkaan kotona tai muussa arkiympäristössä, puhelimitse tai etäyhteyksien kautta.


Ammattihenkilöstölle

Palveluun voi hakeutua myös ammattihenkilökunta kuten terapeutit, ohjaajat, lastentarhanopettajat tai opettajat tiettyyn lapseen/nuoreen/aikuiseen liittyvissä asioissa.

Palvelun toteutustapa ja -paikka sovittavissa erikseen. Myös etäyhteys on mahdollinen.

Koulutuspalvelut

Räätälöityä koulutusta

Järjestämme koulutusta omana toimintana ja tilauksesta räätälöitynä eri aihealueista kuten

  • lapsen sensomotorinen kehitys
  • aistimusten käsittely lapsen osallistumisen mahdollistajana
  • keho ja aistit osana itsesäätelyä
  • toimintaterapia kuntoutusmuotona
  • lapsen sensomotoristen vaikeuksien huomioiminen ja leikki-/opiskelutaitojen tukeminen päiväkodissa/koulussa.