Palvelut senioreille

/Palvelut senioreille

Milloin toimintaterapiaan

  • Ikääntymisen myötä toimintakyky heikkenee ja arjessa selviytyminen itsenäisesti vaikeutuu.
  • Yksinäisyys vaivaa ja sosiaaliset kontaktit ovat vähäisiä.
  • Aktiivista ja virkistävää toimintaa on vähän.
  • Asiointi kodin ulkopuolella on haasteellista.
  • Pukeminen, peseytyminen, ruokailu, ruoan valmistaminen tai kodin siivoaminen on työlästä.
  • Kotona liikkuminen tuntuu turvattomalta.
  • Muistitoiminnoissa on vaikeutta.

Kotona pidempään

Ikääntyneen ihmisen toimintaterapiassa on tärkeää mahdollistaa osallistuminen itselle merkitykselliseen toimintaan. Kuntoutus toteutuu useimmiten asiakkaan kotona ja hänen lähiympäristössään. Asiakkaan kanssa yhdessä kartoitetaan keskeiset haasteet ja asetetaan tavoitteet terapialle yhteistyössä läheisten ja tarvittaessa muun kuntoutus- tai hoitohenkilökunnan kanssa. Terapiassa edistetään ikääntyneen toimintakykyä ja tuetaan itsenäistä suoriutumista arjen toiminnoissa. Erilaisilla tarvittavilla apuvälineillä ja kodin muutostöillä lisätään toiminnallisuutta ja turvallisuutta.