Mitä toimintaterapia on

Home/Mitä toimintaterapia on

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä asiakkaan ja terapeutin väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Terapiassa huomioidaan asiakkaan vahvuudet. Toiminta on asiakkaan mielenkiinnosta lähtevää, itseohjautuvaa ja onnistumisen kokemuksia antavaa.

Terapiassa huomioidaan fyysisen, kulttuurisen ja sosiaalisen ympäristön vaikutus asiakkaan toiminnalliseen suoriutumiseen. Toimintaterapeutti arvioi ja kartoittaa asiakkaan voimavarat, erityistarpeet ja rajoitukset huomioiden ympäristön haasteet ja mahdollisuudet.

Terapian tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan, läheisten ja tarvittaessa muun kuntoutus- tai hoitohenkilökunnan kanssa. Toiminnan osatekijöitä muokkaamalla terapeutti kannustaa ja ohjaa asiakasta selviytymään päivittäisistä arjen toiminnoista.

Kuntoutus voi toteutua joko vastaanotolla tai asiakkaan lähiympäristössä.