Palvelut aikuisille

Home/Palvelut aikuisille

Milloin toimintaterapiaan

  • Toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vammautumisen yhteydessä.
  • Aloitekyky on heikkoa.
  • Vuorokausirytmi saattaa olla sekaisin.
  • Ajanhallinnassa on haasteita.
  • Muistitoiminnoissa on vaikeutta.
  • Asiointi kodin ulkopuolella on haasteellista.
  • Pukeminen, peseytyminen, ruokailu, ruoan valmistaminen tai kodin siivoaminen on työlästä.
  • Kotona liikkuminen tuntuu turvattomalta.

Toiminta keskiössä

Aikuisten toimintaterapiassa tuetaan erilaisia toimintoja hyödyntäen päivittäistä arjessa selviytymistä mahdollisimman itsenäisesti sairastumisen tai vammautumisen jälkeen. Tavoitteena on toimintakyvyn palautuminen, kohentuminen tai ylläpitäminen. Alkuun asiakkaan kanssa yhdessä kartoitetaan keskeiset haasteet ja asetetaan tavoitteet terapialle yhteistyössä läheisten ja tarvittaessa muun kuntoutus- tai hoitohenkilökunnan kanssa. Kuntoutuja saattaa hyötyä myös apuvälineistä ja/tai kodinmuutostöistä, joiden tarpeen arviossa toimintaterapeutti voi olla apuna.