Kodinturvallisuus

Home/Tag:Kodinturvallisuus

Seniorin kodin turvallisuus

Ikääntymisen myötä muistitoiminnot ja motoriset taidot kuten tasapaino ja lihasvoima sekä aistitoiminnat kuten näkö, kuulo heikkenevät. Nämä usein vaikeuttavat itsenäistä ja turvallista asumista ja riski onnettomuuksille kasvaa. Turvallisessa asumisessa koti ja